Water Softener System คืออะไร

Posted by:

Water Softener (การกรองความกระด้าง / น้ำอ่อน)

Water Softener System เป็นระบบกรองน้ำใช้กรองความกระด้าง (หรือการกรองน้ำอ่อน) คือ แร่ธาตุแคลเซียม
และแมกนีเซียม ซึ่งเป็นสาเหตุของตะกรันที่จับอยู่ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนต่างๆ ทำให้อัตราการแลกเปลี่ยน
ความร้อนของอุปกรณ์ลดลง
Water Softener บรรจุไว้ด้วยสารกรองคือ Resin ที่มีคุณสมบัติในการกรองเอาความกระด้างออกจากน้ำได้ ทำให้
น้ำกระด้างกลายเป็นน้ำอ่อน ซึ่งเท่ากับเป็นการจำกัดต้นเหตุของตะกรันออกโดยตรง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการ
กรองความกระด้างออกจากน้ำแล้วนำไปใช้กับเครื่องจักร จะทำให้ลดขั้นตอนการดูแลรักษาและยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องจักรได้อีกด้วย

สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Water Softener System, การกรองความกระด้างในน้ำ, ระบบทำน้ำอ่อน
สามารถโทรสอบถามได้ตลอด 24 ชม. ที่เบอร์ 061-6142393, 02-0024767 หรือคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อกรอกรายละเอียด
สำหรับการติดต่อกลับ เมื่อทางทีมงานได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อกลับภายใน 24 ชม. ค่ะ
Read more
0