รับดูแล PM ระบบน้ำในอุตสาหกรรม (Preventive Maintenance : PM)

ทางบริษัท เค.พี.เอ็น. อินโนวา จำกัด มีการบริการเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าของทางบริษัท หรือลูกค้าทั่วไป โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ คุณลักษณะ และ ประสิทธิภาพของระบบ เพื่อยืดอายุการใช้งาน และป้องกันความสียหายให้แก่ระบบในระยะยาว (PM ระบบน้ำ)

โดยทางบริษัท ได้จัดเตรียมทีมช่างที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง ในการดูแลและ บำรุงรักษาระบบ ไว้คอยบริการลูกค้าทุกท่าน

ทั้งนี้ บริษัท ยินดีให้บริการตรวจเช็คเป็นครั้ง และการบริการอย่างต่อเนื่อง (Service Contract) โดยเฉพาะการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องนั้นมีประโยชน์แก่ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากลูกค้าจะสามารถเห็นแนวโน้มปัญหาและ เตรียมการป้องกันความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีโดยงานบริการตรวจสอบเชิงป้องกันนี้ มีรายละเอียดการ ดำเนินการดังนี้

 

1.หากเป็นลูกค้าเดิมของบริษัท ทางทีมงานสามารถออกแบบ ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ได้เลยทันที แต่สำหรับลูกค้าใหม่ ทางบริษัท จำเป็นต้องมีการตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อนำมาออกแบบ ตารางการตรวจเช็คในครั้งแรก

2.นัดหมายการเข้าตรวจสอบเป็นช่วงเวลาตามรอบตรวจเช็ค

3.เข้าตรวจสอบ บันทึกผลต่างๆ ของระบบ พร้อมทั้งแนะนำการดูแลรักษา และ จุดบกพร่องเบื้อต้นที่หน้างาน

4.นำข้อมูลมาวิเคราห์และ จัดทำรายงานการตรวจสอบระบบ พร้อมทั้งแนะนำจุดที่บกพร่อง หรือ จุดที่คาดว่าจะบกพร่อง ของระบบในอนาคต

 

หากสนใจสามารถติดต่อเข้ามาบริษัทเพื่อให้เสนอราคา และเข้าไปตรวจสอบระบบเบื้องต้น โทร 02-002-4767

หรือ ติดต่อโดยตรงกับผู้รับผิดชอบ งานบริการตรวจสอบเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)  061-614-2393 ตลอด 24 ชั่วโมง