Conductivity Controller for Reverse Osmosis, Reverse Osmosis Controller, Water Softener System, Dionized Water, ระบบน้ำอุตสาหกรรม,ระบบกรองน้ำในอุตสาหกรรม, ระบบกรองน้ำกระด้าง, ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์, เครื่องกรองน้ำ, ตัวควบคุมค่านำไฟฟ้า,ผลิตน้ำกลั่น,อุปกรณ์ควบคุมค่านำไฟฟ้า,น้ำ RO.,น้ำอาร์โอ,น้ำ DI.,น้ำ R.O.,น้ำ D.I.,มิเตอร์ R.O.,มิเตอร์ RO.,มิเตอร์ DI.,มิเตอร์ D.I.,มิเตอร์อาร์โอ,มิเตอร์ดีไอ,บริการเปลี่ยนไส้กรอง, บริการดูแลหลังการขาย
นวัตกรรมที่มาพร้อมกับการทำงานที่สะดวก รวดเร็วและแม่นยำ (สามารถแจ้งเตือนเมื่อค่าน้ำเกินมาตราฐานที่กำหนด) ด้วยราคาที่สามารถจับต้องได้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ทาง Zenith Waters ได้คัดสรรนวัตกรรมที่มีความทันสมัยทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและการใช้งาน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้งานสูงสุด 

Conductivity Controller for Reverse Osmosis, Reverse Osmosis Controller, Water Softener System, Dionized Water, ระบบน้ำอุตสาหกรรม,ระบบกรองน้ำในอุตสาหกรรม, ระบบกรองน้ำกระด้าง, ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์, เครื่องกรองน้ำ, ตัวควบคุมค่านำไฟฟ้า,ผลิตน้ำกลั่น,อุปกรณ์ควบคุมค่านำไฟฟ้า,น้ำ RO.,น้ำอาร์โอ,น้ำ DI.,น้ำ R.O.,น้ำ D.I.,มิเตอร์ R.O.,มิเตอร์ RO.,มิเตอร์ DI.,มิเตอร์ D.I.,มิเตอร์อาร์โอ,มิเตอร์ดีไอ,บริการเปลี่ยนไส้กรอง, บริการดูแลหลังการขาย

“สินค้าและบริการของ Zenith Water”

 

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

สินค้าที่ทาง Zenith Water ติดตั้ง และจัดจำหน่ายได้แก่ ระบบผลิตน้ำซอฟท์หรือระบบผลิตน้ำอ่อน (Softener System), ระบบอาร์โอหรือระบบผลิตน้ำดื่ม (Reverse Osmosis System), ระบบผลิตน้ำกลั่น, น้ำดีไอ ,น้ำดีมิน (D.I.-Deionized Water, Demin-Demineralized Water) โดยทีมงานเลือกสรรอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และทีมช่างที่ชำนาญ ทำให้ท่านมั่นใจในสินค้ากับบริการตลอดอายุการใช้งาน

ระบบเช่าเครื่องกรองน้ำคิดตามมิเตอร์

Zenith Water ขอเสนอทางเลือกสำหรับท่าน ในการให้บริการระบบกรองน้ำระบบอาร์โอ (Reverse Osmosis System), ระบบผลิตน้ำกลั่น, น้ำดีไอ ,น้ำดีมิน (D.I.-Deionized Water, Demin-Demineralized Water) แบบคิดค่าใช้จ่ายตามมิเตอร์ ทางเราจะทำการติดตั้งระบบ พร้อมดูแล บำรุงรักษา พร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองตลอดอายุสัญญา โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องมีคนดูแล และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจเช็คระบบน้ำเชิงป้องกัน (PM)

เซ็นสัญญาดูแลรักษาระยะยาวโดยทีมงานที่เชียวชาญ ทาง Zenith Water มีบริการดูแลรักษาเชิงป้องกัน (PM-Preventive Maintenance) ของระบบกรองน้ำเดิมของท่าน โดยการวิเคราะห์ หาสาเหตุ และประเมิณสถานะการทำงานของระบบ จัดทำรายงานให้กับท่านเพื่อรับทราบ และเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนซ่อมบำรุง ทำให้สามารถวางแผนการผลิตและการหยุดพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

 

ทำไมคุณต้องเลือก Zenith Water ในการทำระบบน้ำในอุตสาหกรรม

ลูกค้าพึงพอใจ

good job

– ให้บริการอย่างรวดเร็ว สุภาพ และเป็นมืออาชีพ
– มอบความเอาใจใส่อย่างเต็มที่
– ให้บริการและสินค้าที่มีคุณภาพ
– มอบบริการที่สมเหตุสมผลและคงเส้นคงวา
– มอบการเอาใจใส่ทุกครั้งที่ให้บริการ
– เปิดรับการสื่อสารทั้งข้อร้องเรียน และเสนอแนะ
– ให้บริการด้วยราคาที่ยุติธรรมทั้งสินค้าและการบริการ
ทั้งหมดที่กล่าวนี้จะทำให้ท่านพึงพอใจ กับบริการของ Zenith Water


ลูกค้าพึงพอใจทำงานภายใต้มาตรฐาน ISO

ISO-1

– การทำงานมีระบบที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ สามารถค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและข้อบกพร่องของระบบงานได้อย่างรวดเร็ว
-สามารถแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง
– ประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน
– ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสม่ำเสมอ ถูกต้องตรงต่อความต้องการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์

_NOT6889_analysis-water

เราทำการเก็บข้อมูลของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่ถูกต้อง เพื่อวางแผนการบำรุงรักษา PM (Preventive Maintenance) ที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงทำให้สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาระยะยาวได้จริง


วางระบบที่ถูกต้อง

system

เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญและวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยตรง ทำให้ท่านสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยไม่ติดปัญหาเรื่องกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อการใช้งานและปัญหาของการเสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งานที่ลูกค้าตั้งไว้วางแผนการดูแลรักษาที่ดี

maintenance

เพื่อทำให้อุปกรณ์คงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา คือการบำรุงรักษาที่กระทำก่อนที่อุปกรณ์จะชำรุด เพิ่มความไว้วางใจ ลดค่าใช้จ่าย ลดจำนวนของเสีย ลำจำนวนงานค้าง ทำให้ระบบสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา


พร้อมบริการ 24 ชม.

24 hour

บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง โดยวิศวกรผู้ชำนาญ และสามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ระงับสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ 

 

ระบบ Reverse osmosis (R.O.) ระบบกรองน้ำอุตสาหกรรม,เครื่องผลิตน้ำ RO, เครื่องผลิตน้ำดื่ม RO, เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องทำน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ RO ขนาดใหญ่, เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์, เครื่องทำน้ำ DI, เครื่องกรองน้ำ DI, เครื่องกรองน้ำ DI, เครื่องผลิตน้ำซอฟ, เครื่องผลิตน้ำ SOFT, เครื่องทำน้ำซอฟ, เครื่องทำน้ำ SOFT, เครื่องกรองน้ำ SOFT, เครื่องกรองน้ำซอฟ, รับดูแลวิเคราะห์ระบบน้ำ, pm ระบบน้ำ, ดูแลระบบน้ำในอุตสาหกรรม, ซ่อมเครื่องกรองน้ำ, ระบบน้ำอุตสาหกรรม, ระบบกรองน้ำในอุตสาหกรรม,  ระบบกรองน้ำกระด้าง,  เครื่องทำน้ำอ่อน, ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์,  เครื่องกรองน้ำ,  ตัวควบคุมค่านำไฟฟ้า, ผลิตน้ำกลั่น, อุปกรณ์ควบคุมค่านำไฟฟ้า, น้ำ RO., น้ำอาร์โอ, น้ำ DI., น้ำ R.O., น้ำ D.I.

 

หน่วยงานรัฐและบริษัทชั้นนำบางส่วนในประเทศไทยที่เรามีประสบการณ์

ได้ร่วมงานร่วมวิเคราะห์และแก้ไขระบบน้ำในภาคอุตสาหกรรม

 

 

บริการของ Zenith Waters

Zenith ภายใต้แบรนด์สินค้าของ K.P.N. Innova Co., Ltd. ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการระบบน้ำในภาคอุตสากรรม ทั้งระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ (Reverse osmosis : R.O.) ระบบกรองน้ำกระด้าง (Water Softener Water) ระบบกรองน้ำกลั่น (Deionized Water : D.I.) มีบริการหลังการขายทั้งในประกันและนอกประกันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยินดีให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. ติดต่อ 093-789-1461 หรือ 02-002-4767 หรือทางอีเมล์ sales@kpninnova.com